ΕΚΦΕ Αγ. Αναργύρων

Σχολικό έτος 2016 - 2017

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ:

Στέφανος Ντούλας, Χημικός, Med, MSc

Συνεργάτες ΕΚΦΕ:

Θωμάς Νίκας, Φυσικός MSc Ραδιοηλεκτρολόγος

Αντώνης Χρονάκης, Χημικός

Μαρία Κουκά, Βιολόγος ΜSc

Ειρήνη Γκολιά, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης MSc

Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΦΕ

Δραστηριότητες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ (Για κάθε ημερίδα θα προηγείται πρόσκληση από τη Δ.Δ.Ε. Γ' Αθήνας)

Δραστηριότητα HM/NIA - ΩΡΑ Mάθημα - Ταξη Τίτλος Σύνδεση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

HM/NIA Mάθημα - Ταξη - Τίτλος Στιγμιότυπα Αρχεία
-

Βίντεο Πειραμάτων

Πειράματα Χημείας & Φυσικής

Τίτλος Mάθημα - Ταξη Σύνδεση
Γνωριμία με το Multilog (Αισθητήρες, Μετρήσεις, Λογισμικό) Φυσική - Χημεία όλων των τάξεων https://www.youtube.com/watch?v=lgbPC-0HOTE
Ανίχνευση αλδεϋδών με αντιδραστήριο Tollens Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης & Β' λυκείου Γενικής Παιδείας https://www.youtube.com/watch?v=_a-r_lTAfmw
Ανίχνευση αλδεϋδών με αντιδραστήριο Fehling Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης & Β' λυκείου Γενικής Παιδείας https://www.youtube.com/watch?v=tbWXXoxuOdI
Οξείδωση αιθανόλης με Υπερμαγγανικό και Διχρωμικό Κάλιο Χημεία Γ' Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης & Β' λυκείου Γενικής Παιδείας https://www.youtube.com/watch?v=aytS4oPJpSU
Παραγωγή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα (Πυροσβεστήρας) Χημεία Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=5R3B-oML8Cs
Το κρασί γίνεται νερό Χημεία Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=FX-jHuYjYKQ
Χημικό Ηφαίστειο - Διάσπαση Διχρωμικού Αμμωνίου Χημεία Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=1CTh1q8jxPA
Κατασκευή πυροτεχνημάτων -Μια ελκυστική εφαρμογή διάσπασης χλωρικού καλίου και πυροχημείας Χημεία Γ' Γυμνασίου & Α' Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=FvYqbqNEEpI
Κατασκευή αμπούλας αερίου - Επίδραση της θερμοκρασίας στη θέση της Χημικής Ισορροπίας αερίων Χημεία Λυκείου Κατεύθυνσης https://www.youtube.com/watch?v=_3lziJOkWnk&feature=youtu.be
Μπλε μπουκάλι - Ένα εντυπωσιακό πέιραμα με πολλές εφαρμογές Χημεία Λυκείου Κατεύθυνσης https://www.youtube.com/watch?v=eZM0bqmF79M
Φωτιά χωρίς σπίρτα - Δύο περιπτώσεις αυτανάφλεξης μίγματος Χημεία Γυμνασίου - Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=EGc1u2IecXw
Εντυπωσιακή καύση ατμών αιθανόλης Χημεία Γυμνασίου - Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=tbTKe1uqWjQ
Παραγωγή και συλλογή αερίου - Εφαρμογή:Το οξυγόνο συντηρεί την καύση Χημεία Γυμνασίου - Λυκείου https://www.youtube.com/watch?v=scIY6xoFOdo
Χημική Κινητική: Εξαγωγή καμπύλης αντίδρασης Χημεία Λυκείου Κατεύθυνσης https://www.youtube.com/watch?v=rq8yJal9U1o
Γνωριμία με το ΕΚΦΕ Αγίων Αναργύρων Δραστηριότητες - Υπεύθυνος - Συνεργάτες https://www.youtube.com/watch?v=oHFqrDJ0Tw0
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Ε. 2016 - 2017
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_chemistry_gymnasia.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_chemistry_gel.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_physics_gymnasia.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_physics_gel.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_biology_gymnasia.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_biology_gel.pdf
Διευκρινιστική εγκύκλιος για τους ΥΣΕΦΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 egkyklios_ysefe_2016_2017.pdf

ΣΕΦΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΣΕΦΕ
Διευκρινιστική εγκύκλιος για τους ΥΣΕΦΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 egkyklios_ysefe_2016_2017.pdf

ΣΕΦΕ