Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

βιολογία_γυμνασίου [2016/11/15 21:16]
stefanos
βιολογία_γυμνασίου [2016/11/15 21:22] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 20: Γραμμή 20:
|   Μικροσκοπική παρατήρηση παρατήρηση ζωικών κυττάρων  |    {{:odigies_paratirisi_zwikwn_kyttarwn.pdf|}}  | |   Μικροσκοπική παρατήρηση παρατήρηση ζωικών κυττάρων  |    {{:odigies_paratirisi_zwikwn_kyttarwn.pdf|}}  |
|   Απομόνωση DNA   |    {{:apomonosi_dna.ppt|}}{{:fyllo_ergasias_gymnasio.doc|}}   | |   Απομόνωση DNA   |    {{:apomonosi_dna.ppt|}}{{:fyllo_ergasias_gymnasio.doc|}}   |
-|   Αποικοδόμηση χαρτιού   |    {{:apoikodomisi_xartiou.ppt|}} {{:fe_apoikodomisi_xartiou.doc|}} {{:fe_apoikodomisi_xartiou_old.doc|}} {{:odigies_apoikodomisi_xartiou.doc|}}   |+|   Αποικοδόμηση χαρτιού - Παρουσίαση  |    {{:apoikodomisi_xartiou.ppt|}}   | 
 +|   Αποικοδόμηση χαρτιού - Φύλλα εργασίας   |     {{:fe_apoikodomisi_xartiou.doc|}} {{:fe_apoikodomisi_xartiou_old.doc|}}   | 
 +|   Αποικοδόμηση χαρτιού - Οδηγίες   |    {{:odigies_apoikodomisi_xartiou.doc|}}   |
   
</box| > </box| >