Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

εικόνες_από_την_ημερίδα_πρωτοβάθμιας [2016/11/07 08:38]
stefanos δημιουργήθηκε
εικόνες_από_την_ημερίδα_πρωτοβάθμιας [2016/11/07 08:46] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
{{:14914518_1212324545504119_2020160394_n.jpg?1000|}} {{:14914518_1212324545504119_2020160394_n.jpg?1000|}}
-Παρουσίαση μικροσκοπίου - Μικροσκόπηση +====== Παρουσίαση μικροσκοπίου - Μικροσκόπηση ====== 
-{{:14961355_1212325065504067_2038894125_n.jpg400|}}+{{:14877234_1212326418837265_769350164_n.jpg?500|}}{{:14914590_1212326458837261_64489982_n.jpg?350|}} 
 +====== Οξέα - Βάσεις ====== 
 +{{:14915022_1212324642170776_1596597255_n.jpg?400|}}{{:14914657_1212324662170774_1538203328_n.jpg?400|}}
 +====== Στατικός  ηλεκτρισμός - Φως ======
 +{{:14962296_1212324818837425_1218413225_n.jpg?350|}}{{:14962429_1212324868837420_237679369_n.jpg?500|}}