Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

εκπαιδευτικα_παιχνιδια [2016/11/16 17:50]
stefanos
εκπαιδευτικα_παιχνιδια [2017/09/11 07:26] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
|<  100% 20% 65% 15% >| |<  100% 20% 65% 15% >|
^   Τίτλος   ^    Περιγραφή  ^   Ηλεκτρονικά αρχεία    ^ ^   Τίτλος   ^    Περιγραφή  ^   Ηλεκτρονικά αρχεία    ^
-|   **Αναζητώντας επιστημονικά τον ένοχο**  {{:wp_20161111_13_46_30_pro.jpg?180|}}   |  Ένα πρωτότυπο διερευνητικό, διαθεματικό παιχνίδι μέσα από το οποίο οι μαθητές αναζητούν τον ένοχο μιας κλοπής εκτελώντας πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας. Το παιχνίδι βραβεύτηκε στο διαγωνισμό πειραμάτων και κατασκευών Science on Stage. Video με εικόνες από το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε [[https://www.youtube.com/watch?v=j7t6nmY0jxo|εδώ]]    |   {{:senario.pdf|}} {{:odhgies_paixnidiou.pdf|}} {{:kartes_paixnidiou.pdf|}} {{:karta_ypoptwn.pdf|}}  |+|   **Αναζητώντας επιστημονικά τον ένοχο**  {{:wp_20161111_13_46_30_pro.jpg?180|}}   |  Ένα πρωτότυπο διερευνητικό, διαθεματικό παιχνίδι μέσα από το οποίο οι μαθητές αναζητούν τον ένοχο μιας κλοπής εκτελώντας πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας. Το παιχνίδι βραβεύτηκε στο διαγωνισμό πειραμάτων και κατασκευών Science on Stage.    |   {{:senario.pdf|}} {{:odhgies_paixnidiou.pdf|}} {{:kartes_paixnidiou.pdf|}} {{:karta_ypoptwn.pdf|}}  |
|   **Κύριος  Ηλεκτρομαγνητίδης** {{:images_3_.jpg?70|}}    |  Πρόκειται για ένα δημιουργικό - διερευνητικό παιχνίδι Φυσικής που έχει στόχο το παιδί βιωματικά να ανακαλύψει και να κάνει κτήση του τη νέα γνώση, με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να αναζητήσει, αναπτύξει, ανακαλύψει, υποθέσει, ελέγξει και ανακατασκευάσει τις ιδέες του, μέσα από μια σειρά πειραμάτων. Επιπρόσθετα, ο μαθητής σταθεροποιεί τη γνώση, ανακαλύπτει τις ιδιότητες διαφόρων συσκευών και αντικειμένων και δίνει νόημα και χρησιμότητα στις διάφορες κατασκευές που υπάρχουν  στον κόσμο, διασκεδαστικά μέσω του παιχνιδιού  |   {{:perigrafi_organa.pdf|}} {{:kanones_steps.pdf|}} {{:game_cards.pdf|}} {{:f_e_cards.pdf|}}   | |   **Κύριος  Ηλεκτρομαγνητίδης** {{:images_3_.jpg?70|}}    |  Πρόκειται για ένα δημιουργικό - διερευνητικό παιχνίδι Φυσικής που έχει στόχο το παιδί βιωματικά να ανακαλύψει και να κάνει κτήση του τη νέα γνώση, με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να αναζητήσει, αναπτύξει, ανακαλύψει, υποθέσει, ελέγξει και ανακατασκευάσει τις ιδέες του, μέσα από μια σειρά πειραμάτων. Επιπρόσθετα, ο μαθητής σταθεροποιεί τη γνώση, ανακαλύπτει τις ιδιότητες διαφόρων συσκευών και αντικειμένων και δίνει νόημα και χρησιμότητα στις διάφορες κατασκευές που υπάρχουν  στον κόσμο, διασκεδαστικά μέσω του παιχνιδιού  |   {{:perigrafi_organa.pdf|}} {{:kanones_steps.pdf|}} {{:game_cards.pdf|}} {{:f_e_cards.pdf|}}   |
|   **Ανάλυση καρυότυπου** {{:images_1_.jpg?120|}}   |    Ένα δημιουργικό - διερευνητικό παιχνίδι μυστηρίου **Βιολογίας**. (Πληροφορίες υπάρχουν στο αρχείο word με το σενάριο)   |   {{:senario_f_e.doc|}} {{:odigies.pdf|}} {{:paixnidi_odigies.pdf|}} {{:ylika_1.pdf|}} {{:ylika_2.pdf|}}  | |   **Ανάλυση καρυότυπου** {{:images_1_.jpg?120|}}   |    Ένα δημιουργικό - διερευνητικό παιχνίδι μυστηρίου **Βιολογίας**. (Πληροφορίες υπάρχουν στο αρχείο word με το σενάριο)   |   {{:senario_f_e.doc|}} {{:odigies.pdf|}} {{:paixnidi_odigies.pdf|}} {{:ylika_1.pdf|}} {{:ylika_2.pdf|}}  |