Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

εργαστηριακές_ασκήσεις_2010-2011 [2013/10/15 17:17] (τρέχουσα)
admin δημιουργήθηκε
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%  >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^
 +|  Βιολογία Α΄γυμνασίου  |  Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών και ζωϊκών κυττάρων |[[askiseis:gymnasio:a_gym:biol|{{:f.gif}}]] |    
 +|  |  |  |
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%   >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|  **ΧΗΜΕΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**  |  **Ιδιότητες υλικών**  |  [[askiseis:gymnasio:b_gym:chem_id_yl|{{:f.gif}}]]|  
 +|  **ΧΗΜΕΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**  |  **Παρασκευή διαλυμάτων**  |  [[askiseis:gymnasio:b_gym:chem_par_dial|{{:f.gif}}]]|
 +|  **Φυσική Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**  |  **Μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου και χρόνου**   |  [[{{askiseis:gymnasio:b_gym:meo|{{:f.gif}}]]|
 +|  **Φυσική Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**  |  **Μέτρηση βάρους, μάζας και πυκνότητας** |  [[{{askiseis:gymnasio:b_gym:bmd|{{:f.gif}}]]|
 +|  **Φυσική Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**  |  **Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης**  |  [[{{askiseis:gymnasio:b_ gym:kinis|{{:f.gif}}]]|
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%   >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|  **ΦΥΣΙΚΗ Γ' Γυμνασίου**  |  **Εργαστήριο στατικού ηλεκτρισμού**  |   [[askiseis:gymnasio:g_gym:ergast_hlektr|{{:f.gif}}]]   |
 +|   **ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ**  |  **Επίδραση διαλυμάτων οξέων στα μέταλλα**  |  [[askiseis:gymnasio:b_gym:chem:ask1|{{:f.gif}}]]  |
 +|    Χημεία Γ' Γυμνασίου  |  «Το πετρέλαιο»  |  [[symnoulos:metop2|{{:f.gif}}]]  |  
 +|  Φυσική Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  |  Ν ΟΗΜ  |  [[askiseis:gymnasio:c_gym:el2|{{:f.gif}}]]  |
 +|   Φυσική Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  |  Αντιστάσεις παράλληλα και σε σειρά   |  [[askiseis:gymnasio:c_gym:el3|{{:f.gif}}]]  |
 +|   Φυσική Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  |  Βραχυκύκλωμα - διακοπτης  |  [[askiseis:gymnasio:c_gym:el4|{{:f.gif}}]]  |
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +
 +
 +====== Α ΛΥΚΕΙΟΥ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%  >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|  **ΦΥΣΙΚΗ Α' Λυκείου**   |  **Εργαστήριο μετρητικών διατάξεων**  |  [[askiseis:lykeio:a_lyk_gp:ergast_metr|{{:f.gif}}]]  |
 +|  **ΦΥΣΙΚΗ Α' Λυκείου**   |  **Εργαστήριο κινηματικής**  |  [[askiseis:lykeio:a_lyk_gp:ergast_kinim|{{:f.gif}}]]  |
 +|  **ΧΗΜΕΙΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ**  |  **Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων - Κατασκευή πυροτεχνημάτων**  |  [[askiseis:lykeio:a_lyk_gp:chem_pyrochem|{{:f.gif}}]]  |  
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%  >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|   Φυσική Β' Λυκείου ΓΠ  |  Παρουσίαση εικονικού εργαστηρίου ηλεκτρισμού "ΤΙΝΑ"  |[[:askiseis:lykeio:blyk_gp:tina|{{:f.gif}}]] |
 +|  Φυσική Β' Λυκείου ΓΠ  |  Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα  | [[:askiseis:lykeio:blyk_gp:as1|{{:f.gif}}]]|
 +|  Φυσική Β' Λυκείου ΓΠ  |  Μελέτη χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής, ωμικού καταναλωτή και κρυσταλλοδιόδουβ | [[:askiseis:lykeio:blyk_gp:as2|{{:f.gif}}]]|
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ/ΣΗΣ ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%   >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|  Χημεία Β' Λυκείου Κατεύθυνσης  |  «Προσδιορισμός της θερμότητας εξουδετέρωσης»  | [[symnoulos:metop|{{:f.gif}}]]|
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΠ ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%   >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|  |  |  |
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤ/ΣΗΣ ======
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%   >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^  
 +|  ** Βιολογία Γ΄Λυκείου ΘΚ**  |  **Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA από φυτικά κύτταρα)**  | [[askiseis:lykeio:c_lyk_kat:biol:dna|{{:f.gif}}]] |
 +|  |  |  |
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +====== Γ ΕΠΑΛ =====
 +
 +<box 75% left round red>
 +
 +|< 100% 30%  50% 10%   >|
 +^ Mάθημα - Ταξη ^ Δραστηριότητα ^ Σύνδεσμος^    
 +|  |  |  |
 +
 +</box|>
 +~~UP~~
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +