ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Ε. 2016 - 2017
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_chemistry_gymnasia.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_chemistry_gel.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_physics_gymnasia.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_physics_gel.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_biology_gymnasia.pdf
Προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2016-2017 ergastiriakes_biology_gel.pdf
Διευκρινιστική εγκύκλιος για τους ΥΣΕΦΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 egkyklios_ysefe_2016_2017.pdf

ΣΕΦΕ