====== Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω ======

Σε τρεις φάσεις πραγματοποιήθηκε η δράση “Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω” που φιλοξένησε συνολικά περισσότερους από 1000 μαθητές Ε' και Στ΄ δημοτικού, οι οποίοι πειραματίστηκαν σε Φυσική, Χημεία και Βιολογία