Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

πειραματίζομαι_και_ανακαλύπτω [2017/05/02 10:16]
stefanos δημιουργήθηκε
πειραματίζομαι_και_ανακαλύπτω [2017/05/02 10:22] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
Σε τρεις φάσεις πραγματοποιήθηκε η δράση "Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω"  που φιλοξένησε συνολικά περισσότερους από 1000 μαθητές Ε' και Στ΄ δημοτικού, οι οποίοι πειραματίστηκαν σε Φυσική, Χημεία και Βιολογία Σε τρεις φάσεις πραγματοποιήθηκε η δράση "Πειραματίζομαι και ανακαλύπτω"  που φιλοξένησε συνολικά περισσότερους από 1000 μαθητές Ε' και Στ΄ δημοτικού, οι οποίοι πειραματίστηκαν σε Φυσική, Χημεία και Βιολογία
-{{:wp_20170220_11_53_18_pro.jpg?800|}}+{{:wp_20170220_11_53_18_pro.jpg?600|}} {{:wp_20170220_11_58_05_pro.jpg?600|}} 
 +{{:17917661_10210567918167201_7206046614051323122_o.jpg?500|}} {{:18055661_10210567918207202_574247651181708670_o.jpg?500|}} {{:18056327_10210567919207227_3417056772549408792_o.jpg?500|}} {{:18056379_10210567920287254_5776651205716969944_o.jpg?500|}} 
 +{{:18058073_10210567951248028_8245766946395343998_n.jpg?500|}}{{:18076592_10210567920647263_6130104740672243533_o.jpg?500|}}