Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

υλικό_από_την_προετοιμασία_της_ημερίδας [2016/10/11 06:56]
stefanos
υλικό_από_την_προετοιμασία_της_ημερίδας [2016/10/13 08:32] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
{{:ekfe2.jpg?400|}} {{:ekfe2.jpg?400|}}
-====== Προετοιμασία ημερίδας: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή ====== 
-{{:wp_20161007_10_12_20_pro.jpg?500|}} 
- 
-====== Γεννήτρια συνεχούς ρεύματος ====== 
-{{:wp_20161007_10_09_27_pro.jpg?500|}}  
- 
-====== Ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ κ. Θωμάς Νίκας προετοιμάζοντας την ημερίδα ====== 
-{{:wp_20161007_10_09_43_pro.jpg?400|}}