Εκπαιδευτικό Υλικό Φυσικής Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό υλικό ανά τάξη

Τίτλος Τάξη Περιγραφή υλικού Ηλεκτρονικό αρχείο
Εργαστήριο μετρήσεων: Μήκος, χρόνος,μάζα, όγκος, θερμοκρασία, πυκνότητα, εμβαδόν Φυσική Α΄& Β΄ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας και δύο φύλλα αξιολόγησης density.doc f_a_1.doc f_a_2.doc
Θερμική ισορροπία, κύκλος του νερού, διαστολή και συστολή του νερού, άνωση, αρχή του Αρχιμήδη Φυσική Α΄ και Β΄ Γυμνασίου Φύλλα εργασίας με προεκτάσεις phet colorado anwsi_phet_1.doc anwsi_ask9.doc quest_therm_isor.doc ther_sep.doc vrasmos.doc
Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, νόμος του Ohm, σύνδεση αντιστατών παράλληλα και σε σειρά, διακοπή και βραχυκύκλωμα Φυσική Γ' Γυμνασίου Φύλλα εργασίας με προεκτάσεις phet colorado f_ergasias_1.doc f_erg_phet.doc
Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς, Μελέτη κυμάτων Φυσική Γ' Γυμνασίου Φύλλα εργασίας με προεκτάσεις phet colorado ekkremes.doc f_ergasias_phet.doc kymata_phet.doc meleti_kymatwn.doc
Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, τρόποι ηλέκτρισης,συσκευή Wimshurst, οπτικοποίηση ηλεκτρικού πεδίου, εφαρμογές Φυσική B΄ και Γ΄ Γυμνασίου Φύλλα εργασίας με προεκτάσεις και εφαρμογές στην καθημερινή ζωή f_e_elektrismos.doc efarmoges_elektrostatika.doc