Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

φυσική_γυμνασίου [2016/10/06 19:49]
stefanos
φυσική_γυμνασίου [2016/10/06 19:49] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
|<  100% 55% 20% 22% 3%  >| |<  100% 55% 20% 22% 3%  >|
-^   Τίτλος  ^    Ταξη ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^+^   Τίτλος  ^    Τάξη ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^
|   Εργαστήριο μετρήσεων: Μήκος, χρόνος,μάζα, όγκος,  θερμοκρασία, πυκνότητα, εμβαδόν  |   Φυσική  Α΄& Β΄ Γυμνασίου  |   Φύλλο εργασίας και δύο φύλλα αξιολόγησης   | {{:density.doc|}}  {{:f_a_1.doc|}}  {{:f_a_2.doc|}} | |   Εργαστήριο μετρήσεων: Μήκος, χρόνος,μάζα, όγκος,  θερμοκρασία, πυκνότητα, εμβαδόν  |   Φυσική  Α΄& Β΄ Γυμνασίου  |   Φύλλο εργασίας και δύο φύλλα αξιολόγησης   | {{:density.doc|}}  {{:f_a_1.doc|}}  {{:f_a_2.doc|}} |
|   Θερμική ισορροπία, κύκλος του νερού, διαστολή και συστολή του νερού, άνωση, αρχή του Αρχιμήδη  |   Φυσική Α΄ και Β΄ Γυμνασίου  |   Φύλλα εργασίας με προεκτάσεις phet colorado  | {{:anwsi_phet_1.doc|}} {{:anwsi_ask9.doc|}} {{:quest_therm_isor.doc|}} {{:ther_sep.doc|}} {{:vrasmos.doc|}}  | |   Θερμική ισορροπία, κύκλος του νερού, διαστολή και συστολή του νερού, άνωση, αρχή του Αρχιμήδη  |   Φυσική Α΄ και Β΄ Γυμνασίου  |   Φύλλα εργασίας με προεκτάσεις phet colorado  | {{:anwsi_phet_1.doc|}} {{:anwsi_ask9.doc|}} {{:quest_therm_isor.doc|}} {{:ther_sep.doc|}} {{:vrasmos.doc|}}  |