Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

φυσική_λυκείου [2016/10/13 08:43]
stefanos
φυσική_λυκείου [2016/10/13 08:43] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
|<  100% 55% 20% 22% 3%  >| |<  100% 55% 20% 22% 3%  >|
^   Τίτλος  ^    Τάξη  ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^ ^   Τίτλος  ^    Τάξη  ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^
-|   Ηλεκτρομαγνητισμός  |   Φυσική  Λυκείου  |    Αρχείο παρουσίασης πειραματικών δραστηριοτήτων στον ηλεκτρομαγνητισμό   | {{:elektromagnitismos.ppt|}}  |+|   Ηλεκτρομαγνητισμός  |   Φυσική  Λυκείου  |    Αρχείο παρουσίασης πειραματικών δραστηριοτήτων στον ηλεκτρομαγνητισμό   | {{:elektromagnitismos.ppt|}}  |
|   Νόμοι αερίων και φωτοπύλες. Συναρμολόγηση συσκευών και διατάξεων  |   Φυσική  Λυκείου  |    Φύλλο εργασίας και φύλλο υπολογισμών   | {{:fotopiles.doc|}} {{:ropi_adranias_keklimeno_fotopiles.doc|}}  {{:ypologismoi_peiramaton_me_fotopyles.xls|}} | |   Νόμοι αερίων και φωτοπύλες. Συναρμολόγηση συσκευών και διατάξεων  |   Φυσική  Λυκείου  |    Φύλλο εργασίας και φύλλο υπολογισμών   | {{:fotopiles.doc|}} {{:ropi_adranias_keklimeno_fotopiles.doc|}}  {{:ypologismoi_peiramaton_me_fotopyles.xls|}} |
|   Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων  |   Φυσική Γ' Λυκείου  |   Φύλλα εργασίας  |{{:f_ergasias.doc|}}  {{:fasmata.doc|}}   | |   Παρατήρηση συνεχών και γραμμικών φασμάτων  |   Φυσική Γ' Λυκείου  |   Φύλλα εργασίας  |{{:f_ergasias.doc|}}  {{:fasmata.doc|}}   |