Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

φυσικα_δημοτικου [2016/11/22 10:16]
stefanos
φυσικα_δημοτικου [2016/12/22 08:46] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 12: Γραμμή 12:
^   Τίτλος   ^    Ηλεκτρονικό αρχείο    ^ ^   Τίτλος   ^    Ηλεκτρονικό αρχείο    ^
|   Άτομα και μόρια:Φύλλο εργασίας και οδηγιών στα μοντέλα μορίων  |  {{:odigies_models.pdf|}}  | |   Άτομα και μόρια:Φύλλο εργασίας και οδηγιών στα μοντέλα μορίων  |  {{:odigies_models.pdf|}}  |
 +|   Ηλεκτρικά κυκλώματα (1) - Είδη λαμπτήρων   |   {{:eidh_lampthwn_merh.pdf|}}   |
 +|   Ηλεκτρικά κυκλώματα (2) - Μέρη κυκλώματος   |   {{:merh_kyklwmatos.pdf|}}   |
 +|   Ηλεκτρικά κυκλώματα (3) - Σύνδεση σε σειρά   |   {{:syndesh_se_seira.pdf|}}   |
|   Θερμότητα  |   {{:thermotita.pdf|}}   | |   Θερμότητα  |   {{:thermotita.pdf|}}   |
|   Μαγνητισμός - Ηλεκτρομαγνητισμός  |   {{:elekromagnitismos.doc|}}  | |   Μαγνητισμός - Ηλεκτρομαγνητισμός  |   {{:elekromagnitismos.doc|}}  |