Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

φωτογραφικό_υλικό_από_την_ημερίδα [2016/10/13 10:49]
stefanos
φωτογραφικό_υλικό_από_την_ημερίδα [2017/11/21 09:00] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 8: Γραμμή 8:
{{:wp_20161007_10_09_27_pro.jpg?500|}} {{:wp_20161007_10_09_27_pro.jpg?500|}}
-====== Ο συνεργάτης του ΕΚΦΕ κ. Θωμάς Νίκας προετοιμάζοντας την ημερίδα ====== + 
-{{:wp_20161012_09_53_02_pro.jpg?500|}}{{:wp_20161012_10_00_39_pro.jpg?500|}}{{:wp_20161007_10_09_43_pro.jpg?300|}}{{:wp_20161012_09_53_11_pro.jpg?700|}}+{{:wp_20161012_09_53_02_pro.jpg?500|}}{{:wp_20161012_09_53_11_pro.jpg?700|}}