Εκπαιδευτικό Υλικό Χημείας Γυμνασίου

Εκπαιδευτικό υλικό ανά τάξη

Τίτλος Τάξη Περιγραφή υλικού Ηλεκτρονικό αρχείο
Κανόνες Ασφαλείας Χημεία Β΄και Γ' Γυμνασίου Αρχείο με τους κανόνες ασφαλείας kanones_asfaleias.doc
Κανόνες Ασφαλείας - Φύλλο εργασίας Χημεία Β΄και Γ' Γυμνασίου Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση κανόνων ασφαλείας kanones_asfaleias_f_e.doc
Διαχωρισμός μιγμάτων, ιδιότητες υλικών, παρασκευή διαλυμάτων, διαλυτότητα ουσιών, μέτρηση pH, βαθμονόμηση pHμέτρων, διαδοχικές εξουδετερώσεις, παιχνίδια με δείκτες Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου Φύλλα εργασίας f_e_acids.doc f_e_dialymata.doc
Ιδιότητες Υλικών, Φυσικά - Χημικά Φαινόμενα, Μέτρηση pH, Ο δείκτης κόκκινο λάχανο - παρασκευή & χρωματικές αλλαγές, παιχνίδια με δείκτες, διαδοχικές εξουδετερώσεις, παρασκευή διαλυμάτων, όξινος χαρακτήρας, μπαλόνι υδρογόνου, πυροσβεστήρες Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου Φύλλο εργασίας και αρχείο παρουσίασης f_e_chem_gym2.doc chem_gymn2.ppt
Παρασκευή διαλυμάτων, ιδιότητες υλικών, φυσικά-χημικά φαινόμενα, πυροχημική ανίχνευση μετάλλων, κατασκευή απλών πυροτεχνημάτων, παιχνίδια με δείκτες, διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέως-βάσεως, μέτρηση pH και βαθμονόμηση πεχαμέτρων, καύση μετάλλων Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου Αρχείο παρουσίασης με πληροφορίες για την εκτέλεση των πειραμάτων 12_11.ppt
Επίδραση διαλυμάτων οξέων σε μέταλλα και ανίχνευση υδρογόνου, επίδραση διαλυμάτων οξέων σε ανθρακικά άλατα και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα, διαλύματα οξέων και δραστικότητα μετάλλων, συνδυαστικά πειράματα, διαχωρισμοί μιγμάτων (διήθηση, απόσταξη, χρωματογραφία), παραγωγή και ανίχνευση οξυγόνου, αντιδράσεις διάσπασης και διπλής αντικατάστασης, ποιοτική ανίχνευση ιόντων (αλογόνα), μεταλλικά δέντρα Χημεία Β΄και Γ' Γυμνασίου Αρχείο παρουσίασης με πληροφορίες για την εκτέλεση των πειραμάτων chem_10_12.ppt