Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

χημεία_γυμνασίου [2016/10/06 20:38]
stefanos
χημεία_γυμνασίου [2018/11/13 09:49] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
|<  100% 55% 20% 22% 3%  >| |<  100% 55% 20% 22% 3%  >|
^   Τίτλος  ^    Τάξη  ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^ ^   Τίτλος  ^    Τάξη  ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^
 +|    Κανόνες Ασφαλείας    |  Χημεία Β΄και Γ'  Γυμνασίου  |   Αρχείο με τους κανόνες ασφαλείας   | {{:kanones_asfaleias.doc|}} |
 +|    Κανόνες Ασφαλείας - Φύλλο εργασίας    |  Χημεία Β΄και Γ'  Γυμνασίου  |   Φύλλο εργασίας για την εκμάθηση κανόνων ασφαλείας   | {{:kanones_asfaleias_f_e.doc|}} |
|   Διαχωρισμός μιγμάτων, ιδιότητες υλικών, παρασκευή διαλυμάτων, διαλυτότητα ουσιών, μέτρηση pH, βαθμονόμηση pHμέτρων, διαδοχικές εξουδετερώσεις, παιχνίδια με δείκτες  |   Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |   Φύλλα εργασίας    | {{:f_e_acids.doc|}} {{:f_e_dialymata.doc|}} | |   Διαχωρισμός μιγμάτων, ιδιότητες υλικών, παρασκευή διαλυμάτων, διαλυτότητα ουσιών, μέτρηση pH, βαθμονόμηση pHμέτρων, διαδοχικές εξουδετερώσεις, παιχνίδια με δείκτες  |   Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |   Φύλλα εργασίας    | {{:f_e_acids.doc|}} {{:f_e_dialymata.doc|}} |
|   Ιδιότητες Υλικών, Φυσικά - Χημικά Φαινόμενα, Μέτρηση pH, Ο δείκτης κόκκινο λάχανο - παρασκευή & χρωματικές αλλαγές, παιχνίδια με δείκτες, διαδοχικές εξουδετερώσεις, παρασκευή διαλυμάτων, όξινος χαρακτήρας, μπαλόνι υδρογόνου, πυροσβεστήρες   |  Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου |   Φύλλο εργασίας και αρχείο  παρουσίασης    |{{:f_e_chem_gym2.doc}}  {{:chem_gymn2.ppt|}}  | |   Ιδιότητες Υλικών, Φυσικά - Χημικά Φαινόμενα, Μέτρηση pH, Ο δείκτης κόκκινο λάχανο - παρασκευή & χρωματικές αλλαγές, παιχνίδια με δείκτες, διαδοχικές εξουδετερώσεις, παρασκευή διαλυμάτων, όξινος χαρακτήρας, μπαλόνι υδρογόνου, πυροσβεστήρες   |  Χημεία B΄ και Γ΄ Γυμνασίου |   Φύλλο εργασίας και αρχείο  παρουσίασης    |{{:f_e_chem_gym2.doc}}  {{:chem_gymn2.ppt|}}  |