Εκπαιδευτικό Υλικό Χημείας Λυκείου

Υλικό ανά τάξη

Τίτλος Τάξη Περιγραφή υλικού Ηλεκτρονικό αρχείο
Βιβλιοθήκη οργανικών ενώσεων - Αρχείο doc στο οποίο υπάρχει έτοιμος ένας πολύ μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων όλων των ομόλογων σειρών που πραγματεύεται η ύλη του Λυκείου, για διευκόλυνση στη δημιουργία φύλλων εργασίας, αξιολόγησης κλπ Χημεία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο doc με τις οργανικές ενώσεις library_chemoffice.doc
Ογκομέτρηση, ρυθμιστικά διαλύματα, πειραματική μελέτη θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων, καύση, αντιδράσεις, αγωγιμότητα διαλυμάτων Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, θεωρητικές επισημάνσεις και προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή 16_11_2016.ppt
Υπολογιστικό φύλλο για την επαλήθευση στην εργαστηριακή άσκηση της ογκομέτρησης (οξύτητα κρασιού, λαδιού, σκληρότητα νερού και οξικού οξέος στο ξύδι) Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Υπολογιστικό φύλλο με έτοιμες συναρτήσεις για υπολογισμούς από τον όγκο του προτύπου διαλύματος που προκύπτει από την ογκομέτρηση ypologismoi_ogkometrisis.xls
Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Φύλλο εργασίας f_e_vitmin_c_etch.doc
Αρχή Le Chatelier Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Φύλλο εργασίας f_e_le_chatelier_etch.doc
Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού (διάφορα πειράματα και εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης) - Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις - Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους - Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier - Κατασκευή αμπούλας αερίου με εφαρμογή στην επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με λεπτομερείς οδηγίες για την εκτέλεση των πειραματικών διεργασιών vitamin_c_equilibrium_etch.ppt
Διαλυτότητα ουσιών στο νερό, παράγοντες διαλυτότητας, παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της χημικής ισορροπίας Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Φύλλο εργασίας και αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και προεκτάσεις dialitotita_xi.ppt f_e_le_chatelier.doc
Παρασκευή αντιδραστηρίων Tollen's και Fehling, ανίχνευση αλδεϋδών με αντιδραστήρια Tollen's και Fehling, εστεροποίηση, τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, επίδραση δραστικών αλκαλίων σε αλκοόλες, όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων, παρασκευή χαλκοακετυλενιδίου-ανίχνευση αλκινίων με όξινο υδρογόνο, ανίχνευση διπλού και τριπλού δεσμού υδρογονανθράκων, έλεγχος ακορεστότητας ελαίων, αλογονοφορμική αντίδραση, εργαστηριακή μελέτη ασκήσεων ταυτοποίησης πανελλαδικών εξετάσεων Χημεία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και προεκτάσεις organiki_2015.ppt
Ογκομέτρηση: Προσδιορισμός περιεκτικότητας οξικού οξέος στο ξίδι, προσδιορισμός οξύτητας λαδιού, προσδιορισμός σκληρότητας νερού, Ρυθμιστικά διαλύματα: παρασκευή και ρυθμιστική ικανότητα διαλυμάτων, εργαστηριακή μελέτη του 4ου θέματος πανελλαδικών εξετάσεων 2013, ποιοτική ανίχνευση ιόντων αλογόνου, χημικές αντιδράσεις, παρασκευή και ανίχνευση υδρογόνου, οξυγόνου, και διοξειδίου του άνθρακα, συνδυαστικά πειράματα Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και προεκτάσεις, Φύλλα εργασίας, υπολογιστικό φύλλο για άμεσο υπολογισμό mol, g, περιεκτικότητας από τον όγκο του προτύπου διαλύματος chem_22_1.ppt calculation.xls hardness.doc 4o_thema.ppt
Παρασκευή και αραίωση διαλυμάτων ορισμένης συγκέντρωσης, διαλυτότητα ουσιών στο νερό, παράγοντες διαλυτότητας, συνδυαστικά πειράματα (Πίδακας αμμωνίας), πυροχημική ανίχνευση μετάλλων (με τον κλασσικό αλλά και με εναλλακτικό τρόπο), κατασκευή απλών πυροτεχνημάτων, εξώθερμες και ενδόθερμες αντιδράσεις, Θερμιδομετρία:εξουδετέρωση ισχυρού οξέως - ισχυρής βάσης και ασθενούς οξέως - ισχυρής βάσης με multilog και USB Link και σύγκριση αποτελεσμάτων Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και προεκτάσεις, Φύλλα εργασίας 13_11.ppt 13_11.doc
Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και προεκτάσεις, Φύλλα εργασίας και υπολογιστικό φύλλο kinitiki.ppt mechanism.doc roloi_iodiou.xls
Παράγοντες που καθορίζουν τη θέση της Χημικής Ισορροπίας, Κατασκευή αμπούλας αερίου για την πειραματική διαδικασία, Οξειδοαναγωγή Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και προεκτάσεις, Φύλλα εργασίας και οδηγίες για την κατασκευή αμπούλας αερίου ampoules.ppt x_i.ppt oxeidoanagogi.ppt blue_bottle.ppt