Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

χημεία_λυκείου [2016/11/17 08:08]
stefanos
χημεία_λυκείου [2016/11/17 08:33] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 12: Γραμμή 12:
^   Τίτλος  ^    Τάξη  ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^ ^   Τίτλος  ^    Τάξη  ^  Περιγραφή υλικού  ^  Ηλεκτρονικό αρχείο   ^
|   Βιβλιοθήκη οργανικών ενώσεων - Αρχείο doc στο οποίο υπάρχει έτοιμος ένας πολύ μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων όλων των ομόλογων σειρών που πραγματεύεται η ύλη του Λυκείου, για διευκόλυνση στη δημιουργία φύλλων εργασίας, αξιολόγησης κλπ  |   Χημεία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Αρχείο doc με τις οργανικές ενώσεις   | {{:library_chemoffice.doc|}}  | |   Βιβλιοθήκη οργανικών ενώσεων - Αρχείο doc στο οποίο υπάρχει έτοιμος ένας πολύ μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων όλων των ομόλογων σειρών που πραγματεύεται η ύλη του Λυκείου, για διευκόλυνση στη δημιουργία φύλλων εργασίας, αξιολόγησης κλπ  |   Χημεία Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Αρχείο doc με τις οργανικές ενώσεις   | {{:library_chemoffice.doc|}}  |
-|   Ογκομέτρηση, ρυθμιστικά διαλύμετα, πειραματική μελέτη θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων, καύση, αντιδράσεις, αγωγιμότητα διαλυμάτων  |   Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, θεωρητικές επισημάνσεις και προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή   | {{:16_11_2016.ppt|}}   |+|   Ογκομέτρηση, ρυθμιστικά διαλύματα, πειραματική μελέτη θεμάτων πανελληνίων εξετάσεων, καύση, αντιδράσεις, αγωγιμότητα διαλυμάτων  |   Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Αρχείο παρουσίασης με οδηγίες για την εκτέλεση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων, θεωρητικές επισημάνσεις και προεκτάσεις στην καθημερινή ζωή   | {{:16_11_2016.ppt|}}   |
|   Υπολογιστικό φύλλο για την επαλήθευση στην εργαστηριακή  άσκηση της ογκομέτρησης (οξύτητα κρασιού, λαδιού, σκληρότητα νερού και οξικού οξέος στο ξύδι)  |    Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Υπολογιστικό φύλλο με έτοιμες συναρτήσεις για υπολογισμούς από τον όγκο του προτύπου διαλύματος που προκύπτει από την ογκομέτρηση  |{{:ypologismoi_ogkometrisis.xls|}}   | |   Υπολογιστικό φύλλο για την επαλήθευση στην εργαστηριακή  άσκηση της ογκομέτρησης (οξύτητα κρασιού, λαδιού, σκληρότητα νερού και οξικού οξέος στο ξύδι)  |    Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Υπολογιστικό φύλλο με έτοιμες συναρτήσεις για υπολογισμούς από τον όγκο του προτύπου διαλύματος που προκύπτει από την ογκομέτρηση  |{{:ypologismoi_ogkometrisis.xls|}}   |
|   Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού  |   Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Φύλλο εργασίας   |{{:f_e_vitmin_c_etch.doc|}}   | |   Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού  |   Χημεία Α΄ Λυκείου και Χημεία Γ' Λυκείου Θετικού προσανατολισμού  |    Φύλλο εργασίας   |{{:f_e_vitmin_c_etch.doc|}}   |