Η πραγματική Χημεία κρύβεται στο εργαστήριο...!!!!

Σύνδεσμος με πλούσιο υλικό για την εργαστηριακή διδασκαλία της Χημείας και τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή Real Chemistry