Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

2016-2017 [2017/09/06 03:36]
stefanos
2016-2017 [2017/11/21 08:57] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 38: Γραμμή 38:
|  7η   |   Τρίτη 08/11/2016 - Βιολογία Γυμνασίου   |    Α) Το μικροσκόπιο και η μοντελοποίηση στη Βιολογία κυττάρου στην τάξη και στο εργαστήριο -  ένα προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος» Β) «Το κύτταρο στο μικροσκόπιο: Από τους μονοκύτταρους στους πολυκύτταρους οργανισμούς»   |   [[Προετοιμάζοντας την ημερίδα]]   |       | |  7η   |   Τρίτη 08/11/2016 - Βιολογία Γυμνασίου   |    Α) Το μικροσκόπιο και η μοντελοποίηση στη Βιολογία κυττάρου στην τάξη και στο εργαστήριο -  ένα προτεινόμενο σχέδιο μαθήματος» Β) «Το κύτταρο στο μικροσκόπιο: Από τους μονοκύτταρους στους πολυκύτταρους οργανισμούς»   |   [[Προετοιμάζοντας την ημερίδα]]   |       |
|  6η   |  Τρίτη 1/11/2016 - Φυσικά δημοτικού   |    Παρουσίαση μικροσκοπίου και μικροσκόπηση - Οξέα βάσεις - Στατικός ηλεκτρισμός - Ηλεκτρομαγνητιμός - Φως - Παρανοήσεις   |   [[Εικόνες από την ημερίδα πρωτοβάθμιας]]   |       | |  6η   |  Τρίτη 1/11/2016 - Φυσικά δημοτικού   |    Παρουσίαση μικροσκοπίου και μικροσκόπηση - Οξέα βάσεις - Στατικός ηλεκτρισμός - Ηλεκτρομαγνητιμός - Φως - Παρανοήσεις   |   [[Εικόνες από την ημερίδα πρωτοβάθμιας]]   |       |
-|  5η   |  Τρίτη 25/10/2016 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |    Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Αγωγιμότητα διαλυμάτων    |  [[Φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα]]   |       |+|  5η   |  Τρίτη 25/10/2016 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |    Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Αγωγιμότητα διαλυμάτων    |     |       |
|  4η   |   Τετάρτη 19/10/2016 - Χημεία Α΄και Γ΄Λυκείου   |    Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού (διάφορα πειράματα και εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης) - Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις - Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους - Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier - Κατασκευή αμπούλας αερίου με εφαρμογή στην επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων    |   [[Στιγμιότυπα από την ημερίδα Χημείας]]   |    {{:f_e_vitmin_c_etch.doc|}} {{:f_e_le_chatelier_etch.doc|}} {{:vitamin_c_equilibrium_etch.ppt|}}   | |  4η   |   Τετάρτη 19/10/2016 - Χημεία Α΄και Γ΄Λυκείου   |    Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού (διάφορα πειράματα και εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης) - Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις - Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους - Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier - Κατασκευή αμπούλας αερίου με εφαρμογή στην επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων    |   [[Στιγμιότυπα από την ημερίδα Χημείας]]   |    {{:f_e_vitmin_c_etch.doc|}} {{:f_e_le_chatelier_etch.doc|}} {{:vitamin_c_equilibrium_etch.ppt|}}   |
|  3η   |   Τρίτη 18/10/2016 - Όλες οι τάξεις του Γυμνασίου  |    Μετρήσεις και ακρίβεια, διαγράμματα, μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων, ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Νόμος Ohm, σύνδεση αντιστατών, διακοπή και βραχυκύκλωμα, κίνδυνοι και ασφάλεια. (Οι ασκήσεις στα κυκλώματα  θα πραγματοποιηθούν με μετωπική άσκηση των εκπαιδευτικών)    |   [[Εικόνες από την ημέρα της ημερίδας]]   |      | |  3η   |   Τρίτη 18/10/2016 - Όλες οι τάξεις του Γυμνασίου  |    Μετρήσεις και ακρίβεια, διαγράμματα, μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων, ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Νόμος Ohm, σύνδεση αντιστατών, διακοπή και βραχυκύκλωμα, κίνδυνοι και ασφάλεια. (Οι ασκήσεις στα κυκλώματα  θα πραγματοποιηθούν με μετωπική άσκηση των εκπαιδευτικών)    |   [[Εικόνες από την ημέρα της ημερίδας]]   |      |