Εισαγωγή

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη μιας βάσης γνώσης πάνω στον Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η σελίδα θα ενημερώνεται και θα επεκτείνεται τακτικά ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε και τις δοκιμές που κάνουμε ως ΕΚΦΕ.

1. Ο προβλεπόμενος Η/Υ του ΣΕΦΕ

Ο προβλεπόμενος Η/Υ του ΣΕΦΕ είναι συναρμολόγησης Altec μοντέλο Performer με λειτουργικό Windows ME. Μαζί με τον Η/Υ έχουν δοθεί και τα παρακάτω περιφερειακά:

1. Εκτυπωτής Canon S300

2. Scanner One touch 7600

3. Webcam OEM

4. Ζεύγος ηχείων OEM

5. Μικρόφωνο OEM

5. Πληκτρολόγιο OEM

6. Ποντίκι OEM

7. Οθόνη OEM

Τα χαρακτηριαστικά του Η/Υ είναι

Επεξεργαστής: P4 1.4GHZ

Μνήμη: 128MB

Σκληρός δίσκος 20GB σε δυο διαμερισμούς των 16GB(C:) και 4 GB (D:)

Οι προδιαγραφές είναι γενικά ικανοποιητικές για όλες σχεδόν τις λειτουργίες του εργαστηρίου

2. Αναβάθμιση Λειτουργικού

Εφόσον κριθεί αναγκαία η αναβάθμιση καλό είναι να πραγματοποιηθεί καθαρή εγκατάσταση λειτουργικού Windows XP SP2 στο δίσκο D: ως δεύτερου λειτουργικού χωρίς να καταργηθεί το μητρικό λειτουργικό (Dual boot). Μια τυπική εγκατάσταση Windows Xp απαιτεί γύρω στα 500ΜΒ ο διαθέσιμος χώρος στο δίσκο D: επαρκεί.

3. Αλλαγή σκληρού δίσκου

Σε περίπτωση αλλαγής σκληρού δίσκου μπορεί να γίνει διαμερισμός του δίσκου σε δυο λογικές μονάδες όπου στην πρώτη κάνουμε αποκατάσταση του μητρικού λογισμικού χρησιμοποιώντας το CD: ALTEC PC product recovery CDROM, ενώ στη δεύτερη εγκαθιστούμε Windows XP. H διατήρηση του μητρικού λογισμικού προτείνεται για λόγους συμβατότητας.

4. Αναβάθμιση μνήμης

Η μνήμη θα πρέπει να είναι SDRAM PC133 128ΜΒ ή 256ΜΒ

5. Αλλαγή Η/Υ

Σε περίπτωση βλάβης στη Μ/Β (Μοtherboard) και εφόσον δεν βρεθεί ίδια M/B (Microstar 6529) συνίσταται γενικά η αλλαγή όλου του Η/Υ μιας και θα απαιτηθούν νέος επεξεργαστής, μνήμες και τροφοδοτικό. θα πρέπει να μεριμνηθεί ώστε να υπάρχει COM (RS232) θύρα στο νέο Η/Υ. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε μαζί με την αγορά του Η/Υ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αγορά της συσκευής USB Link η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να λειτουργούμε το Multilog μέσω θύρας USB. Δεν συνίσταται η αγορα κάποιου μετατροπέα COM ←→ USB μιας και κανείς δεν δύναται να εγγυηθεί τη λειτουργία του.

6. Drivers ALTEC PERFORMER P1.4 GHZ V

Συσκευή Περιγραφή Λήψη
Κάρτα Video SiS315
Chipset
LAN Realtek RTL 8139 PCI
Sound Card Intel 82801 BA/BAM AC'97