Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

sefe:hmerolog [2010/12/09 11:15] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Υπόδειγμα ημερολογίου ΣΕΦΕ ======
 +
 +**Τα υποδείγματα είναι παραχώριση του Γιάννη Παπαγιαννακόπουλου, ΥΣΕΦΕ 7ου Λυκείου Ιλίου**
 +
 +<box 75% left round red>
 +|< 100% 30%  70%    >|
 +|  **Εξώφυλλο **  |   {{:sefe:eksof.doc|}}   |
 +|  **Ημερολόγιο**  |   {{:sefe:hmerol.xls|}}   |
 +
 +</box|>