Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

sefe:zitimata_asfaleias_2010-2011 [2010/10/07 10:22] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +
 +
 +====== Αρχικοί έλεγχοι ======
 +
 +Οι παρακάτω έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά πριν εισέλθουν μαθητές στο εργαστήριο και ξεκινήσει η ροή των ασκήσεων. Σε περίπτωση προβλημάτων θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση του σχολείου.
 +
 +
 +===== 1. Έλεγχοι σχετικά με τα ισχυρά ρεύματα  =====
 +
 +  * Έλεγχος της ποιότητας της γείωσης από τον ηλεκτρολόγο του σχολείου  
 +  * Έλεγχος της καλής λειτουργίας του διακόπτη διαρροής
 +  * Οπτικός έλεγχος για γυμνά καλώδια ή ξεκολλημένες πρίζες
 +  * Οπτικός έλεγχος των καλωδίων των πάγκων για ρωγμές ή ξεφλούδισμα της μόνωσης
 +  * Οπτικός έλεγχος της ενσωματωμνένης ασφάλειας των πάγκων
 +  * Επιβεβαίωση ότι 'ολοι οι ρευματολήπτες ολων των συσκευών  είναι τύπου "σούκο"
 +  * Επιβεβαίωση ότι όλες οι πρίζες είναι τύπου "σούκο"
 +  * Έλεγχος στα πολύπριζα, παλαντέζες, ταύ για καλή λειτουργία
 +  * Επιβεβαίωση ότι όλα τα πολύπριζα, παλαντέζες, ταύ είναι τύπου "σούκο"
 +  * Επιβεβαίωση ότι ο πίνακας του εργαστηρίου εφόσον είναι εσωτερικός δεν παρουσιάζει διαρροή και είναι πάντα κλεδωμένος
 +
 +===== 2. Έλεγχοι σχετικά με τα ντουλάπια και τους αποθηκευτικούς χώρους  =====
 +
 +  * Επιβεβαίωση σχετικά με την τήρηση των οδηγιών τοποθέτησης των υλικών στα ράφια. ( Γενικά τα βαριά αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται στα κάτω ράφια)
 +  * Επιβεβαίωση ότι όλα τα ντουλάπια, συρτάρια και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι κλειδώνουν  
 +
 +
 +
 +===== 3. Έλεγχοι σχετικά με τα σκαμπώ και τα καθίσματα των μαθητών   =====
 +
 +  * Οπτικός έλεγχος της ευστάθιας των καθισμάτων ( λασκαρισμένες βίδες, σπασμένοι σκελετοί κλπ)
 +  * Οπτικός έλεγχος για αμυχές και γενικά ο,τιδήποτε δύναται να τραυματίσει το μαθητή
 +
 +
 +===== 4. Έλεγχοι σχετικά με τους πάγκους  =====  
 +
 +  * Οπτικός έλεγχος για αμυχές και γενικά ο,τιδήποτε δύναται να τραυματίσει το μαθητή
 +
 +===== 5. Έλεγχοι σχετικά με την πυρασφάλεια   =====  
 +
 +  * Επιβεβαίωση ύπαρξης πυροσβεστήρα CO2 και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας
 +  * Επιβεβαίωση ύπαρξης πυροσβεστήρα ξηράς κόνεος  και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας
 +  * Έλεγχος του κυλώματος πυρασφάλειας
 +
 +===== 6. Έλεγχοι σχετικά με την ποιότητα ύδρευσης, αποχέτευσης   =====  
 + 
 +  * Οπτικός έλεγχος για διαρροές και συναφή προβλήματα
 +
 +
 +===== 7. Έλεγχος ασθενών ρευμάτων   =====  
 + 
 +  * Έλεγχος καλωδίωσης Τηλεφώνου
 +  * Έλεγχος καλωδίωσης TV
 +  * Έλεγχος καλωδίωσης  δικτύου
 +
 +
 +
 +===== 8. Έλεγχος φωτισμού ασφαλείας    =====  
 +
 +===== 9. Έλεγχος συστήματος συναγερμού     =====  
 +
 +===== 10. Έλεγχοι στο Παρασκευαστήριο ή στον Απαγωγό     =====  
 +
 +
 +