Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

start [2018/02/23 06:27]
stefanos
start [2018/10/04 10:17] (τρέχουσα)
stefanos
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
 {{:ekfe2.jpg?400|}}{{:wp_20161025_12_37_34_pro_2_.jpg?1250|}}  {{:ekfe2.jpg?400|}}{{:wp_20161025_12_37_34_pro_2_.jpg?1250|}}
-====== Σχολικό έτος 2017 - 2018 ======+====== Σχολικό έτος 2018 - 2019 ======
Γραμμή 105: Γραμμή 105:
|< 100% 5% 22%  48% 12% 13%   >| |< 100% 5% 22%  48% 12% 13%   >|
^  α/α  ^   Hμερομηνία - Mάθημα - Ταξη   ^  Τίτλος  ^   Συμμετέχοντες  ^  Σύνδεση   ^   ^  α/α  ^   Hμερομηνία - Mάθημα - Ταξη   ^  Τίτλος  ^   Συμμετέχοντες  ^  Σύνδεση   ^  
-|  1η  |  Τρίτη 21/11/2017 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου  |   Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, Αγωγιμότητα διαλυμάτων   |  Ομάδα Α   |      | +|  1η   |    |       |     |       | 
-|  2η   |  Τρίτη 28/11/2017 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |    Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, Αγωγιμότητα διαλυμάτων    |   Ομάδα  Β   |       | +
-|  3η   |  Τρίτη 5/12/2017 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |    Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, Αγωγιμότητα διαλυμάτων    |   Ομάδα  Γ   |       | +
-|  4η   |  Τρίτη 12/12/2017 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |    Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, Αγωγιμότητα διαλυμάτων    |   Ομάδα  Δ   |       | +
-|  5η   |  Τρίτη 19/12/2017 - Χημεία Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου   |    Φυσικές καταστάσεις του νερού, Αναλύοντας το χώμα, Διαλυτότητα ουσιών στο νερό και την αιθανόλη, Διαχωρισμός μιγμάτων, Ηλεκτρόλυση νερού με συσκευή Hoffmann και άλλους απλούς τρόπους, Τέλεια και ατελής καύση οργανικών ενώσεων, Καταβύθιση χλωριούχου αργύρου στο νερό βρύσης, Αποχρωματισμός με ενεργό άνθρακα, Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας, Αγωγιμότητα διαλυμάτων    |   Ομάδα  Ε   |       |+
</box|Δραστηριότητες Γυμνασίου > </box|Δραστηριότητες Γυμνασίου >
Γραμμή 120: Γραμμή 117:
|< 100% 5% 22%  48% 12% 13%   >| |< 100% 5% 22%  48% 12% 13%   >|
^  α/α  ^    Hμερομηνία - Mάθημα - Ταξη  ^   Τίτλος  ^   Συμμετέχοντες   ^     Υλικό   ^   ^  α/α  ^    Hμερομηνία - Mάθημα - Ταξη  ^   Τίτλος  ^   Συμμετέχοντες   ^     Υλικό   ^  
-|  1η   | Τετάρτη 22/11/2017 - Χημεία Λυκείου   |   Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού, ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις, πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους, μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων, Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier, κατασκευή αμπούλας αερίου-Εφαρμογή επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων, Χημική κινητική – Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, απλής και διπλής αντικατάστασης, παρασκευή αντιδραστηρίων Tollen’s και Fehling, οξείδωση αλδεϋδών με αντιδραστήρια Fehling, Benedict και Τοllen’s, τέλεια και ατελής καύση υδρογονανθράκων - Καύση μετάλλων     |   Ομάδα Α   |       | +|  1η   |    |       |     |       | 
-|  2η   |  Τετάρτη 29/11/2017 - Χημεία Λυκείου   |   Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού, ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις, πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους, μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων, Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier, κατασκευή αμπούλας αερίου-Εφαρμογή επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων, Χημική κινητική – Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, απλής και διπλής αντικατάστασης, παρασκευή αντιδραστηρίων Tollen’s και Fehling, οξείδωση αλδεϋδών με αντιδραστήρια Fehling, Benedict και Τοllen’s, τέλεια και ατελής καύση υδρογονανθράκων - Καύση μετάλλων     |   Ομάδα Β   |       | +
-|  3η   |  Τετάρτη 6/12/2017 - Χημεία Λυκείου   |   Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού, ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις, πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους, μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων, Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier, κατασκευή αμπούλας αερίου-Εφαρμογή επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων, Χημική κινητική – Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, απλής και διπλής αντικατάστασης, παρασκευή αντιδραστηρίων Tollen’s και Fehling, οξείδωση αλδεϋδών με αντιδραστήρια Fehling, Benedict και Τοllen’s, τέλεια και ατελής καύση υδρογονανθράκων - Καύση μετάλλων   |  Ομάδα Γ   |      | +
-|  4η   |  Τετάρτη 13/12/2017 - Χημεία Λυκείου   |   Προσδιορισμοί στο χυμό πορτοκαλιού, ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις, πυροχημική ανίχνευση μετάλλων με ποικίλους και εντυπωσιακούς για τους μαθητές τρόπους, μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων, Χημική Ισορροπία - Αρχή Le Chatelier, κατασκευή αμπούλας αερίου-Εφαρμογή επίδραση της θερμοκρασίας στην ισορροπία αερίων, Χημική κινητική – Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της αντίδρασης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, απλής και διπλής αντικατάστασης, παρασκευή αντιδραστηρίων Tollen’s και Fehling, οξείδωση αλδεϋδών με αντιδραστήρια Fehling, Benedict και Τοllen’s, τέλεια και ατελής καύση υδρογονανθράκων - Καύση μετάλλων     |   Ομάδα Δ   |       | +
-|  5η   |  Τετάρτη 21/2/2018 - Οργανική Χημεία Λυκείου   |   Οξείδωση αλδεϋδών και μεθανικού οξέος με αντιδραστήριο Tollen's, Fehling και Benedict,  οξείδωση αλκοολών, οξαλικού και μεθανικού οξέος και αλάτων τους με υπερμαγγανικό Κάλιο και Διχρωμικό Κάλιο, Εστεροποίηση, Αλογονοφορμική αντίδραση, Όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων, παρασκευή ακετυλενίου, προσθήκη στον τριπλό δεσμό, ανίχνευση αλκινίων με όξινο υδρογόνο - παρασκευή χαλκοακετυλενιδίου, επίδραση δραστικών αλκαλίων σε αλκοόλες, σαπωνοποίηση   |   Μετωπική άσκηση εκπαιδευτικών   |       |+
</box|Δραστηριότητες Λυκείου > </box|Δραστηριότητες Λυκείου >
Γραμμή 168: Γραμμή 162:
<box 75% left round orange> <box 75% left round orange>
|< 100% 50%  50% >| |< 100% 50%  50% >|
-^  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ^  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Ε. 2017 - 2018  ^    +^  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ^  ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Ε. 2018 - 2019 ^    
-|  Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2017-2018 | {{:odigies_fysikes_epist_gymnasio_2017_2018.pdf|}}  +|  Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών για τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018-2019 |  
-|  Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018  |  {{:odigies_fysikes_epistimes_gel_2017_2018.pdf|}}  | +|  Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2018-2019 |  {{:odigies_fysikes_epistimes_gel_2018_19.pdf|}}  | 
-|  Διαχείριση διδακτέας ύλης Χημείας Γ΄Λυκείου ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2017-2018 |  {{:odigies_chemistry_glykeio_gel_2017_2018.pdf|}}  |+|  ΦΕΚ ανάθεσης μαθημάτων |  {{:fek_anatesi_mathimaton.pdf|}}  |
Γραμμή 179: Γραμμή 173:
|< 100% 70%  30% >| |< 100% 70%  30% >|
^  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ^  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΣΕΦΕ  ^   ^  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ^  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΣΕΦΕ  ^  
-|  Κριτήρια επιλογής ΥΣΕΦΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 (ισχύει και για 2017-2018)  |  {{:kritiria_epilogis_ysefe_2016_2017.doc|}}  | +|  Κριτήρια επιλογής ΥΣΕΦΕ για το σχολικό έτος 2018-2019    |  {{:kritiria_epilogis_ysefe_2018_2019.pdf|}}  | 
-|  Διευκρινιστική εγκύκλιος για τους ΥΣΕΦΕ για το σχολικό έτος 2016-2017 (ισχύει και για 2017-2018)  |  {{:egkyklios_ysefe_2016_2017.pdf|}}  |+
</box|ΣΕΦΕ> </box|ΣΕΦΕ>