Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

talk:wikiwiki:index [2010/09/21 21:00] (τρέχουσα)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +**Οδηγίες**
 +
 +
 +Στη συζήτηση μπορείτε να συμμετάσχετε είτε είστε εγγεγραμμένοι χρήστες είτε όχι
 +
 +Απαιτείται η είσοδος ονόματος ή ψευδωνύμου
 +
 +Απαιτείται η είσοδος mail
 +
 +~~DISCUSSION:on~~