Διαδραστικός πίνακας

Εισαγωγή

Τεχνολογία αλληλεπίδρασης με τον Η/Υ όπου δεν απαιτείται καμμία είδους φυσική επαφή με το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι για εργασίες όπως αλλαγή σελίδων, καταγραφή σημειώσεων, τρέξιμο προγραμμάτων κλπ.

Η μονάδα αποτελείται από έναν ακίνητο δέκτη υπερήχων και υπερύθρων και ένα κινούμενο πομπό (ποντίκι) τον οποίο κρατά στα χέρια του ο εκπαιδευτικός. Η επικοινωνία πομπού και δέκτη μεταφράζεται σε συντεταγμένες οι οποίες στέλνονται στον Η/Υ.

Βασικός εξοπλισμός Διαδραστικού πίνακα: Πομπός και δέκτης. O πομπός έχει το σχήμα μολυβιού ενώ ο δέκτης έχει χαρακτηριστικές εξοχές κάθετες μεταξύ τους για τη σωστή τοποθέτηση και γεωμετρία

Ο διαδραστικός πίνακας παρεμβαίνει μεταξύ Η/Υ και projector δίδοντας κάποια σαφή πλεονεκτήματα

α) Επιτρέπει ελευθερία κινήσεων στον εκπαιδευτικό

β) Επιτρέπει διαρκή οπτική επαφή με τους μαθητές

γ) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και σε συνδυασμό με τον παραδοσιακό πίνακα

Αν και υπάρχει η δυνατότητα να παράγονται φύλλα εργασίας μέσω του διαδραστικού πίνακα, ο διαδραστικός πίνακας επιτρέπει την διαχείριση περιεχομένου (πολυμεσικά αρχεία, κείμενο κλπ)

Λειτουργία

Στο άκουσμα της φράσης “διαδραστικός πίνακας” δημιουργείται η εντύπωση κάποιου ειδικού πίνακα. Αν και υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες αφής οι οποίοι πράγματι είναι ειδικοί πίνακες, οι πλέον διαδεδομένοι διαδραστικοί πίνακες δεν είναι πίνακες αλλά ένα σύστημα πομποδέκτη το οποίο δύναται να προσαρμοστεί πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Απαιτείται η χρήση projector και βέβαια η ενσύρματη σύνδεση με τον Η/Υ μέσω USB θύρας.

Το σύστημα Πομπός + Δέκτης + επιφάνεια + προβολέας + Η/Υ αποτελεί τον διαδραστικό πίνακα.

Ανάλογα με την επιφάνεια, ο διαδραστικός πίνακας δύναται να λειτουργεί παράλληλα με τον κλασικό πίνακα μαρκαδόρου δημιουργώντας ένα αρκετά πολυδύναμο εργαλείο γνωστικής αντανάκλασης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.

Οργάνωση του διαδραστικού πίνακα
Μαγνητική ανάρτηση δέκτη σε οθόνη προβολής στο ΕΚΦΕ Αγ. Αναργύρων
Μαγνητική βάση δέκτη

Ο διαδραστικός πίνακας στο ΣΕΦΕ

Στα σύγχρονα σχολικά εργαστήρια υπάρχουν ήδη λευκοί πίνακες μαρκαδόρου, προβολείς και Η/Υ οπότε η εγκατάσταση του πομποδέκτη δύναται να μετετρέψει τον πίνακα μαρκαδόρου σε διαδραστικό πίνακα με πολύ απλά βήματα. Ο εκπαιδευτικός αποκτά με τον τρόπο αυτό ευκολία στο να διαχειρίζεται ψηφιακό περιεχόμενο και να το συνδυάζει ανάλογα με τα εκπαιδευτικά σενάρια.

Το ΕΚΦΕ Αγ, Αναργύρων θα επεξεργαστεί εκπαιδευτικά σενάρια όπως:

α) Λήψη και επεξεργασία δεδομένων Multilog με τη χρήση διαδραστικού πίνακα

β) Προβολή βίντεο και εικόνων

γ) Applets και προσομοίωση

δ) Μικροσκοπήσεις με κάμερα

ε) Δημιουργία φύλλων δραστηριοτήτων

στ) Περιήγηση στο διαδίκτυο με χρήση ειδικών πρόσθετων του Mozilla Firefox που αξιοποιούν την τεχνολογία του διαδραστικού πίνακα

Στο ΕΚΦΕ Αγ. Αναργύρων έχει εγκατασταθεί διαδραστικός πίνακας προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες αξιοποίησης στο πλαίσιο των εργαστηριακών ασκήσεων. Ο διαδραστικός πίνακας είναι παραχώρηση της εταιρίας "Διερευνητική Μάθηση" έως ότου βρεθούν οι πόροι για την αγορά του.