Ηλέκτριση με τριβή

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται οι παρακάτω τρόποι θετικής και αρνητικής φόρτισης:

Τριβή εβονίτη με μάλινο ύφασμα: Το μάλινο ύγασμα φορτίζεται θετικά και ο εβονίτητης αρνητικά

Τριβή γυαλιού με μετάξι: Το γυαλί χάνει ηλεκτρόνια και φορτίζεται θετικά ενώ ο το μετάξι φορτίζεται αρνητικά

Στο σχολικό εργαστήριο είναι σχετικά δύσκολο να έχουμε τα παραπάνω υλικά. Μπορούμε παραταύτα να παραγάγουμε φόρτιση με τριβή τρίβοντας μεταξύ τους διαφορτεικά πλαστικά π.χ. νάυλον σακούλα με πλαστικό χάρακα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε εύκολα την πολικότητα του φορτίου αν δεν γνωρίζουμε την ηλεκτραρνητικότητα των τριβόμενων υλικών

Ο όρος ηλεκτραρνητικότητα αναφέρεται στην τάση που έχουν τα άτομα να προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια. Οι τάσεις που υπάρχουν στο περιοδικό σύστημα για την ηλεκτραρνητικότητα είναι: 1. Η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά του περιοδικού πίνακα κατά μήκος μιας περιόδου. 2. Η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από κάτω προς τα πάνω σε μια ομάδα του περιοδικού πίνακα.

Η δτσκολία με την οποία χάνουν ηλεκτρόνια τα υλικά δίνεται στην παρακάτω σειρά: χαλκός, εβονίτης, κερί παραφίνης, μετάξι, μόλυβδος, γούνα, μάλλινο ύφασμα, γυαλί


Πίνακας Περιεχομένων