Γεννητρια van der Graaf

Γεννήτρια Van der Graaf

Λειτουργία

Χονδρικά, η γεννήτρια Van der Graaf λειτουργεί ως αντλία ηλεκτρονίων μεταφέροντας τα ηλεκτρόνια του θόλου στη Γη. Η όλη κατασκευή εξασφαλίζει τη μονοσήμαντη μεταφορά και αποτρέποντας την αντίστροφη μεταφορά φορίων η οποία θα οδηγούσε στην εξουδετέρωση.

Το αρνητικό φορίο παράγεται στην κορυφή της Van der Graaf μέσω τριβής (σχήματα 1 και 2) και μεταφέρεται μέσω της ταινίας στην κάτω τροχαλία. Το θετικό φορτίο της γυάλινης τροχαλίας αναγκάζει τον ψεκασμό ηλεκτρονίων από τον πάνω ακροδέκτη προς την ταινία η οποία τα παραλαμβάνει και το μεταφέρει στην κάτω τροχαλία όπυ συλλέγεται από το συλλέκτη (σχήμα 3).

Σχήμα 1: Το σημείο παραγωγής αρνητικών φορτίων. Παρατηρούμε τη γυάλινη τροχαλία
Σχήμα 2: Τριβή γυάλινης επιφάνειας με την ελαστική.
Σχήμα 3: Το σημείο αποβολής αρνητικών φορτίων στη γη. Παρατηρούμε τη μεταλική επιφάνεια της τροχαλίας
Ο κινητήρας και η κάτω τροχαλία
Η τοποθέτηση του θόλου παρέχει δεξαμενή ηλεκτρονίων

Συντήρηση

Δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Το μόνο πρόβληματικό σημείο είναι ο ελαστικός ιμάντας ο οποίος δεν θα πρέπει να παραμένει σε τάση όταν η μηχανή αποθηκεύεται γιατί χαλαρώνει. Καλό είναι να αφαιρείται αν αυτό είναι δυνατό.