Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

ysefe:yliko [2011/01/25 06:54]
admin δημιουργήθηκε
ysefe:yliko [2011/01/25 06:56] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
====== excel απογραφής και σύνταξης προυπολογισμού ====== ====== excel απογραφής και σύνταξης προυπολογισμού ======
-Το αρχείο αυτό συντάχθηκε με βάση τον κατάτάλογο οργάνων και συσκευών του ΟΕΔΒ και περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα όργανα+Το αρχείο αυτό συντάχθηκε με βάση τον κατάτάλογο οργάνων και συσκευών του ΟΕΔΒ και περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα όργανα. Περιέχει δυο φύλλα: το πρώτο για την απογραφή και το δεύτερο για τη σύνταξη προυπολογισμού και τη δημιουργία ενδεικτικού κοστολογίου για υποβολή στη σχολική επιτροπή.
{{:ysefe:yliko.xls|Λήψη}} {{:ysefe:yliko.xls|Λήψη}}