Καθήκοντα ΥΣΕΦΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθήκοντα και υποχρεώσεις Αναλυτικό καθηκοντολόγιο ΥΣΕΦΕ

YΣΕΦΕ

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

YΣΕΦΕ

Απογραφή αναγκών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

YΣΕΦΕ

Απολογισμός δραστηριοτήτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

YΣΕΦΕ